ایرانیان زرتشتی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلامروز سه‌شنبه یکم خورداد(خرداد)
برابر با روز اردیبهشت(بهترین راستی و پاکی)،
از ماه هه‌اروتات سال۳۷۵۶ مزدایی(زرتشتی).

چهارم خرداد ماه جشن خوردادگان است. 
جشن خوردادگان جشن رسایی، جشن تندرستی، جشن خوشباشی، جشن بهزیستی و جشن خوشبختی.

در زراتشت نامه چنین سروده شده‌است:

چو گفتار خردادش آمد به‌سر 
همان گاه امرداد شد پیش‌تر

سخن گفت درباره رستنی
که زرتشت گوید ابا هر تنی

نباید به بیداد کردن تباه 
به بیهوده برکندن از جایگاه

کزو آسان مردم و چار پاست
تبه کردن او نه راه اهورمزداست. 
----------------------------------------------

(اشوزرتشت - گات‌ها - هات٣٣بند٩)

ای مزدا به‌راستی این دو نیروی بزرگ=(خرداد و امرداد) که افزاینده راستی و پاکی است از آن توست و تنها با خرد و دانش و فروغ بینش می‌توان به‌دست آورد. بشود که بهترین منش از بخشایش این دو نیروی همکار که روانشان یگانه است از دور دست آید.

خرداد = فرهیختگی و رسایی. 
امرداد = بی‌مرگی و جاودانگی.
-------------------------------------------
(اشوزرتشت - گات‌ها - هات٣۴بند١١)

همانا دو نیروی خرداد و امرداد نمایانگر شکوه و روشنایی تو هستند، و در پرتو خشترا و وهومن و اشا با آرمیتی افزایش می‌یاید.
ای مزدا در پرتو این فروزگان پایدار و با نیروی مینویی می‌توان بر دشمنان پیروز یافت.

خرداد = فرهیختگی. رسایی.
امرداد = بی‌مرگی. جاودانگی.
خشترا(شهریور) = شهریاری. خواست اهورایی. نیروی مینویی. کردار نیک.
وهومن یا وهمن(بهمن) = اندیشه نیک. منش پاک. خرد.
اشا = راستی و درستی. پاکی. راه راستینی. 
آرمیتی(سپندارمز) = پاکدلی. یکرنگی. عشق. فروتنی. آرامش.
_____________________________

چهارم خردادماه جشن خوردادگان شادباش.

 ایــرانـیـان زرتـشــتــی 

اینستاگرام

ãäÈÚ

مشخصاتآتش نزد زرتشیان.


در آیین زرتشتی زرتشتیان به چهار آخشیج(:عنصر) آتش و آب و باد و خاک بسیار ارج می‌گزارند و گرامی داشته و پاس می‌دارند. 

در بینش اشوزرتشت اهورامزدا را باید در روشنایی جستجو کرد. 

بر این پایه هر زرتشتی به هنگام نیایش رو به‌سوی روشنایی می‌کند و با دست‌های برافراشته به نیایش می‌پردازد.

در دین زرتشتی پرستش‌سوی یا نیایش‌سوی زرتشتیان نور و روشنای می‌باشد، از نور آتش و شمع گرفته تا نور ماه و خورشید.

 از آنجایی‌که آتش از بین برنده ناپاکی‌ها و روشن کننده تاریکی‌هاست و از آنجایی که آتش پرتو مزدا اهورا است پس نیایش‌سوی(:قبله) زرتشتیان نور و روشنایی است. 

چکامه‌سرای بزرگ ایرانی فردوسی توسی بزرگ می‌سراید:

نگویی که آتش‌ پرستان بُدند

پـرسـتـنده پـاک یـزدان بُـدنـد


آری آتش نزد ایرانیان بسیار ارزشمند بوده و هست.

آتش همه‌ی آلودگی‌ها را می‌آلاید و پاک می‌کند اما هرگز خود آلوده نمی‌شود. 

گرمای آتش و انرژی آتش چرخ‌های زندگی و پیشرفت را به چرخش درمی‌آورد. 

اخگرهای و شعله آتش همیشه رو به بالاست و درخشنده است.

آتش روحیه‌بخش و انرژی‌زاست. آتش زندگی بخش است. 


نیاکان ایرانی‌مان آتش را نماد باشندگی خود و نمادی از هویت ملی می‌دانستند و به آن می‌بالیدند. 

و در پایان اینکه زرتشتیان آتش نمی‌پرستند بلکه سه اهورامزدا هستند و به آتش ارج می‌گزراند و از آن پاسداری  می‌کنند. 

(نگارنده ایـرانـیـان زرتـشـتــی) 

---------------------------------------

 نیایش آتش 

درود بر تو ای آتش، ای برترین آفریده سزاوار ستایش اهورا مزدا.

به خشنودی اهورامزدا برمی‌گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم و خدایان پنداری را زدوده، تنها به اهورا باور داشته باشم.

به تو ای آتش، ای پرتو اهورامزدا. خشنودی و ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد.

به من ارزانی کن ای آتش، 
ای پرتو اهورامزدا
آسایش آسان، پناه آسان، زندگی آسان، آرامش فراوان، پناه فراوان، زندگی فراوان، رزانگی، افزونی، شیوایی زبان، هوشیاری روان،
پس از آن خرد بزرگ و نیک و بی‌زیان، پس از آن دلیری و مردانگی، استواری، هوشیاری، بیداری، فرزندان برومند و رسا و کاردان، کشوردار و انجمن‌آرا، بالیده، نیک کردار، آزادی‌بخش و جوانمرد که خانه مرا و ده مرا و شهر مرا و کشور مرا آباد سازند و سازمان برادری کشورها و همبستگی جهانی را فروغ و روشنایی بخشند.

در پیرامون این آتش،‌ پیش از هر چیز ای اهورامزدا ما پیش تو می‌آییم از راه افزاینده‌ترین مینو، با روشنی، گرما و نیرو آن را می‌ستاییم زیرا که تو آن را قابل ستایش کرده‌ای.
آتش تو از آن مزدای دانا هستی، تو نماد افزاینده‌ترین مینویی او هستی و این از شایسته‌ترین نامهای توست. 
برای همین ای نور مزدای دانا، ما گرد تو می‌آییم.


ایـرانـیـان زرتـشـتــی

اینستاگرام


ãäÈÚ

مشخصاتامشاسپندان فروزه‌های اهورامزدا.

شش امشاسپندان که فروزه‌های اهورا مزدایند:١- وهومن یا وهمن(بهمن) = اندیشه نیک و منش پاک. خرد.٢- اشا وهیشت(اردیبهشت) = راستی و درستی و پاکی. راه راستینی. هنجار هستی و نظم کیهانی.٣- خشتراوییریا (شهریور) = کردار نیک. نیروی مینویی. خواست اهورایی.۴- سپنت آرمیتی (سپندارمز) = پاکدلی و یکرنگی. عشق و فروتنی. آرامش.۵- هه اوروتات (خرداد) = فرهیختگی. رسایی.۶- امرتات (امرداد) = بی‌مرگی - جاودانگی.


۱- وهومن نخستین از امشاسپندان است. 

بهمن در اوستا وهومنه در پهلوی وهومن و در پارسی وهمن یا بهمن است. این واژه مرکب است از دو بخش وهو به معنی خوب و نیک و منه از ریشه من که در پهلوی منشن و منیتن آن آمده است و در پارسی منش شده است. این ریشه در اوستا و فرس هخامنشی به‌ معنی اندیشیدن و شناختن و به‌یاد آوردن و دریافتن است. وهومن نماد اندیشه نیک و منش پاک و خرد و دانایی اهورامزداست. بهمن همان امشاسپند بزرگ است که روان اشوزرتشت را به پیشگاه مزدا اهورا راهنمایی کرد. وهومن به انسان منش نیک آموزش می‌دهد.

گل یاسمن سپید و رنگ سپید و خروس سپید نشانه‌های جسمانی (زمینی) وهومن می‌باشند.


۲- اشا و هیشت(اردیبهشت) راستی و درستی نام یکی دیگرکه دومین امشاسپندان است.

در اوستا اشا و هیشت، در پهلوی ارت وهیشت و در پارسی اردیبهشت است. بخش نخست واژه اشا از جمله واژگانی است که معنی آن بسیار گسترده است: راستی و درستی، سپنتایی، قانون و آیین ایزدی، پاکی. بخش دیگر این واژه که «وهیشت» باشد صفت تفضیلی است یعنی بهترین. پس معنی آن بهترین راستی و درستی است که در جهان مینویی نماینده فروزه راستی و درستی و پاکی و سپنتایی مزدا اهوراست و در جهان مادی نگهبانی آتش. قانون اشا: قانون راستی و هنجارهستی در هر دو بخش گیتایی و مینویی است. 

گل مرزنگوش ویژه اوست.


۳- وهوخشترا (شهریور) شهریاری و کشور نام یکی دیگر که امشاسپندان می‌باشد است.

در اوستا خشترو ییریه، در پهلوی خشتریور و در پارسی شهریور گویند. بخش نخست این واژه به معنی شهریاری و کشور آمده است. واژه شهر از خشتر آمده و در قدیم نیز از خود واژه شهر، کشور اراده می‌شد. بخش دوم این واژه صفت است به معنی آرزو شده که از «ور» مشتق شده است. شهریور را به کشور آرزو شده یا شهریاری مطلوب می‌توان ترجمه کرد. چه بسا که در اوستا از شهریور کشور جاودانی مزدا اهورا، سرزمین فنا ناپذیر و بهشت برین اراده گردیده است. آنجا که جایگاه خود اهوراست و انسان باید چنان زندگی کند که پس از مرگ شایسته این کشور باشد. شهریور سومین امشاسپندان می‌باشد و در جهان مینویی نماینده پادشاهی ایزدی، فر و توانایی پروردگار و شهریاری مطلق مزدا اهورا است. 

در جهان مادی نگهدار فلزات و دستگیری تهیدستان (به‌کار بردن نیک دارایی و دستگیری نیازمندان).


۴- سپنت آرمیتی (سپندارمز) پاکی، فروتنی و مهرورزی نام یکی دیگرکه چهارمین امشاسپندان می‌باشد است.

سپندارمز را در پهلوی سپندارمت، در اوستا سپنت آرمیتی و در پارسی سپندارمز یا اسپندارمز گویند. یکی از امشاسپندان جاودانی مونث است که نماد پاکی، فروتنی، محبت، عشق، نابی و پارسایی اهورامزداست و در جهان مادی نگهبانی زمین و ن نیک با اوست و پنجمین روز ماه از آخرین ماه سال موسوم به جشن اسفندگان است.

روز سپنت آرمیتی(سپندارمز) در اسفند ماه روز زن (مادر) است. 

بید مشک گل ویژه سپنت آرمیتی است.


۵- هَوروَتات (خرداد) رسایی و فرهیختگی نام یکی دیگر که پنجمین امشاسپندان است می‌باشد.

خرداد نماد فرهیختی و رسایی و کمال و دانش مزدا اهوراست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است. گونه اوستایی خرداد «هَوروَتات» است که هَورو صفت است به معنی رسا، همه، درست، تمام و کمال است و بخش دوم یعنی داد یا دات به معنی قانون، عدل و داد در پیوند نیست بلکه پسوند است که به انجام برخی از واژه‌ها مانند ارشتات(راستی) و تات(درستی) و اوپرتات(برتری) می‌پیوندد.


۶- امرداد نام ششمین و آخرین امشاسپندان است.

چرا که امشاسپندان به معنی پاکان بی‌مرگ یا جاودانان ورجاوند معنی می‌شوند و همه‌ی فروزگان اهورامزدا هستند. بدینگونه شش امشاسپند یا شش فروزه‌های مزدا اهورا:

١- وهومن. ٢- اشاوهیشت. ٣- خشتراوییریا. ۴- سپنت آرمیتی. ۵- هه اوروتات. ۶- امرتات. هستند که با سپری کردن این گام‌ها و دریافت فروزه‌های هر یک از این امشاسپندان و یاری آنها فرد اشه و اشو با بال‌های خرد و عشق – آسنو خرثو(خرد ذاتی) و گوشو سرود خرثو(خرد اکتسابی یا گوشی)- به گروسمان و سرای روشنایی خواهد رسید.

امرداد این واژه به اشتباه مرداد یعنی مرگ و مردن خوانده شده چنانچه که درست آن «امرداد» یعنی جاودانی و بی‌مرگی است. این واژه برگرفته از سه بخش اَ به معنی نفی، دومی از ریشه مَر به معنی مردن و بخش سوم تات پسوند است. این نام در اوستا به‌ویژه سروده‌ها صفتی است از برای مزدا اهورا، نماد زوال ناپذیری و پایندگی.

اما در جهان خاکی نگهبانی و سرپرستی گیاه با اوست و همیشه با امشاسپند هَوروَتات یا خرداد، نگهبان آب همراه است(خوشبختی و رهایی – کمال و جاودانی)

پس امرداد یعنی بی‌مرگی و جاودانگی و پایندگی. 

مرداد یعنی مرگ و نیستی و تباهی.

( گردآورنده و نگارنده: ایــرانـیـان زرتـشــتــی )

بنمایه‌ها و سرچشمه‌ها:

۱- جهان بینی اشوزرتشت - اردشیر خورشیدیان.

۲- دانشنامه ی مزدیسنا - جهانگیر اوشیدری.

۳- فلسفه ایران باستان - دینشاه ایرانی.

 ایــرانـیـان زرتـشــتــی 

اینستاگرام

ãäÈÚ

مشخصات

 • منبع: http://iranianzorosatrians.blogsky.com/1397/02/30/post-28/
 • کلمات کلیدی: امشاسپندان ,معنی ,واژه ,جهان ,اوستا ,راستی ,سپنت آرمیتی ,جهان مادی ,مزدا اهورا ,آرمیتی سپندارمز ,امشاسپندان می‌باشد ,سپنت آرمیتی سپندارمز ,جها
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


 اهورا مزدا


مز - به‌ معنی بزرگ و بیکران است.  

دا - به معنی دانش است.

اهورا - هم به معنی هستی‌مند است (هستی‌بخش). 

مزدا اهورا  دانش بیکران هستی‌مند است. 

اهورا مزدا ، بنیاد آفرینش است. 

اهورا مزدا ، خداوند جان و خرد است.

اهورامزدا در راستی‌ها و درستی‌ها، در نیکی‌ها و خوبی‌ها، در مهربانی‌ها و مهرورزی‌ها، در جشن‌ها و شادمانی‌ها، در آزادی‌ها و آبادانی‌ها، در برابری‌ها و دادگری‌ها، در داد و دهش‌هاست. 

هرآنچه که نیت و سودمند است اهورایست. 

اهورامزدا، در آسمان جای نگرفته است و کاشانه و خانه‌هایی هم روی زمین ندارد.

اهورامزدا، هیچ دستور و فرمان و احکامی برای مَرتوگان(:بشر) ندارد و همواره آدم‌ها را امتحان نمی‌کند و نمی‌آزماید تا در دنیای دیگری پاداشی یا عذابی دهد. 

در آیین نیک نیاکان ایرانی ما، مَرتوها(انسانها) بنده و  بَرده اهورا مزدا نیستند بلکه دوست و همکار اهورا مزدایند.

نگارنده ایـرانـیـان زرتـشـتــی 

اینستاگرام

جایگاه «اهورا مزدا» در بینش اشوزرتشت.


(به قلم موبد کورش نیکنام - نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان)


اهورامزدا را تاکنون پژوهشگران «دانا و دانش بزرگِ هستی‌بخش» برگردان کرده‌اند. 

به باور، برداشت و دل‌آگاهی من از بینش اشوزرتشت در گات‌ها، «اهورامزدا» معنی ژرف‌تر و ارزشمندتر از این برگردان را دارد که در نسک‌هایی(:کتابهایی) به آن اشاره شده‌است.

چنین اندیشیده‌ام که: دانا «اسم فاعل» است به معنی کننده کار، کسی که می‌داند.

بزرگ نیز فروزه(:صفت) چیزهای مادی است. کوه بزرگ، سنگ بزرگ، ماشین بزرگ.

اهورا نیز به معنی «هستی‌بخش» گفته شده‌است. این برگردان نیز «اسم فاعل» است، کسی که هستی را بخشیده است.

با این برگردان از واژه «اهورامزدا»، پروردگار اندیشه زرتشت نیز همانند خدای برخی ادیان، موجودی خواهد بود که در جایی مانند آسمان جای گرفته، سخاوتمندی کرده که هستی را به ما بخشیده است. او بزرگ و قدرتمند و گاهی خشمگین و انتقام‌گیر خواهد بود. بنابراین شایسته است همه بنده و برده چنین موجودی باشند. اما در بینش زرتشت، هیچگاه به چنین خدایی با این ویژگی‌ها اشاره نشده است.

اشوزرتشت هنگامی‌که در سروده‌هایش «گات‌ها» از اهورامزدا سخن به‌میان می‌آورد، انگار از گونه‌ای انرژی و فروزه یاد می‌کند که سرآغاز و سرانجام هستی است. سراسر هستی را فرا گرفته و با آن آمیخته شده‌است. این خدا ویژگی موجودی که کننده کار«اسم فاعل» باشد را در پیام او ندارد.

به باور من واژگان «مزدا»و«اهورا» که اشوزرتشت جداگانه و گاهی باهم در سروده‌هایش از آن یاد می‌کند. هر یک برگردان ویژه و نیکوتری دارد. 

خدای اندیشه پیام‌آور و آموزگار ایرانی، زرتشت؛ بسیار بالاتر از یک موجود ناشناخته است که کارهای سترگ و ناممکن را از او خواستار باشیم و هرگاه چشم به راه معجزه و کار شگفت‌انگیزی از او داشته باشیم. سرنوشت نیک و بد را برایمان بنیان گزاشته باشد، پس از این جهان نیز پاداش و کیفر را برای کارهای نیک و گناهان ما آماده کرده باشد. 

اهورامزدا «اسم فاعل» و کننده کار نیست، اگر چنین باشد! چنین خدایی را چه کسی آفریده است؟ چگونه در هستی پدیدار شده‌است؟ چنین خدایی پیش از «هستی» وجود داشته و فرآیند هستی یکی از کارهای اوست؟ یا نخست هستی به ریخت آمده(:شکل گرفته) و پس از آن خداوند در آن پدیدار شده‌است؟

در برداشت من از بینش اشوزرتشت: مزدا به معنی «دانایی و آگاهی» است و فروزه‌ای که می‌توان به آن پیوست کرد، بزرگی نیست بلکه «بیکرانی» است. بیکران (آنچه پایان نمی‌پذیرد).

دانش بیکرانی که سرآغاز پیدایش هستی بوده‌است و با هنجاری درست(اشا) و به‌یاری خرد مَرتوها(:انسانها) که پیوسته یار و همکار این «مزدا» بوده‌اند. آنچه از ملیون‌ها سال پیش تاکنون در زندگی پدیدار شده، کشف شده، آفریده و اختراع شده تا همگان در گذر زمان به آگاهی رسیده‌اند. همه به‌یاری «دانش و آگاهی بیکران» (مزدا) بوده‌است.

«اهورا» نیز در برداشتی که از بینش زرتشت داشته‌ام «اسم فاعل» نیست. نیکوترین برگردان واژه اهورا «هستی‌مند» خواهد بود نه «هستی بخش».

«هستی‌مند» آنچه خود دارای هستی بوده و با هستی آمیخته شده‌است، اهورا اِشغِ پرشور هستی است.

همانند واژگان اندیشمند، دانشمند و هنرمند است که دارای اندیشه، دانش و هنر می‌باشد.

بنابراین واژه اهورامزدا را می‌توان: «دانایی و آگاهی بیکران هستی‌مند» نامید. 

دانش بیکرانی که هرگاه بخواهیم از او یاد کنیم، به او پناه ببریم یا به او نزدیک شویم. 

بایستی دانش را در خویش افزون سازیم. 

از خرد بهره بگیریم تا به دانایی دست یابیم.

آنگاه به راز هستی و چیستی پدیده‌های ناشناخته پی خواهیم برد. آنچه تاکنون نشناخته، ندیده، درک نکرده و نشنیده‌ایم با ابزار دانایی و خرد همگانی، اندک‌اندک آشکار شود تا بدین‌سان با خداوند هستی همراه و هماهنگ شده باشیم. 

دانش و آگاهی بیکران (مزدا) در هر هنگام و در همه جا یاور و پشتیبان ما خواهد بود چنانچه آن را دریابیم، به‌کار گیریم، ستایش کرده و خشنود گردانیم. با این نگرش به اهورامزدا در بینش زرتشت پندارگرایی، خرافه‌پرستی، نادانی و اندیشه پوچ در زندگی مرتوگان(:بشر) جایگاهی نخواهد داشت و بیگمان اهورامزدا که دانایی و آگاهی بیکران همگانی در هستی است، بهروزی و آرامش را پیوسته به دانایان پیشکش خواهد کرد.

 ایـرانـیـان زرتـشـتــی 

اینستاگرام


ãäÈÚ

مشخصات

 • منبع: http://iranianzorosatrians.blogsky.com/1397/02/30/post-24/
 • کلمات کلیدی: هستی ,اهورا ,مزدا ,معنی ,بینش ,برگردان ,«اسم فاعل» ,چنین خدایی ,آگاهی بیکران ,بینش اشوزرتشت ,بینش زرتشت ,وبلاگhttp iranianzorosatrians blogsky ,iranianzartoshti وبلاگh
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


سخنان اشوزرتشت در نسک گات‌ها  از بخش سپنتمدگاتا. سروده‌ پانزدهم:


گات‌ها - هات۵٠بند١

۱- آیا روان من از یاوری کسی برخوردار خواهد شد؟ 

کیست آنکه پیروان و یارانم را هنگام گرفتاری در پناه خود گیرد؟

ای دانش بیکران هستی‌مند(مزدا اهورا) من به‌جز تو، پاکی و راه راستینی با اندیشه نیک و خرد را به‌یاری و کمک فرا می‌خوانم.

""""""""""""""""""" 

گات‌ها - هات۵٠بند۲

۲- ای مزدا کسی که همیشه خواستار اندیشه‌ی ایمنی و سود برای خویش است چگونه به جهان خرمی‌بخش مهر خواهد ورزید؟

کسانی‌که پیرو پاکی و راه راستینی باشند و برابر آن زندگی کنند در جایی‌که پر از پرتو خورشید درخشان توست به‌سر خواهند برد که به‌درستی جایگاه دانایان است. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند۳

۳- ای مزدا کسی که نیروی مینویی(:معنوی) خشترا و خرد راهنمای او در زندگی باشد و همین‌گونه کسی‌ که در پرتو بخشایش ایزدی به پیشرفت و آبادانی این جهان زیبا که دروغ و دورویی آن را فرا گرفته و فرمان می‌راند کمک کند به سرچشمه‌ی راستینگی و راه راستینی خواهد رسید.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند۴

۴- ای مزدا اهورا اینک با سروده‌های ستایش شما و همین‌گونه راستی و درستی و اندیشه نیک و خرد و کردار نیک را می‌ستایم و خواستارم که در راه راستینی گام بگزارم.

بشود با سخنان الهام‌بخش که از دوستدارانت در گروثمان و سرای سروده‌ها برخواهد خواست گوش فرا دهم.

------------ 

گروثمان = سرای سرود. بهشت.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند۵

۵- ای مزدا اهورا و ای پاکی و راه راستینی با رامش و مهر به‌سوی سراینده سروده‌های مانتران خویش بیایید و یاری و پشتیبانی خود را آشکار نمایید تا بتواند مردم را به روشنایی و خوشبختی رهنمون نماید.

------------ 

مانتران = سراینده سروده‌های پاک و نیک.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند۶

۶- به‌راستی ای مزدا من زرتشت سراینده و دوستدار راستی و درستی و پاکی با آوای بلند تو را ستایش می‌کنم.

بشود که آفریننده همیشه زبانم را به راه خرد بگشاید و در پرتو اندیشه نیک و منش پاک مرا راهنمایی و دستورهای اخلاقی بیاموزد.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند۷

۷- ای آزادی‌بخش و ای پاسدار آزادی که شایسته ستایش هستی، به تو خواهم پیوست و با نیایش به درون تو راه خواهم یافت.

ای دانای توانا(مزدا) در پرتو پاکی و راه راستینی با اندیشه نیک و خرد ما را رهبری نمایید و یاور و پشتیبان ما باشید.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند۸

۸- ای مزدا خداوند جان و خرد، با سراییدن سروده‌های موزون که از شور و شادی و آوای درونم برمی‌خیزد به شما روی آورده و با دست‌های برافراشته خواستارم به تو نزدیک گردم،

و همین‌گونه در پرتو پاکی و راه راستینی همچون یک دوست باوفا و فروتن به شما با خرد شگفت‌آفرین وهومن نزدیک شوم.

------------ 

وهومن یا وهمن(بهمن) = اندیشه نیک. منش پاک. خرد.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند۹

۹- ای مزدا جلوگاه راستی و درستی، من با این سروده‌های ستایش و در پرتو کارهایی که از خرد و منش پاک برخواسته به‌سوی شما بازخواهم گشت. هنگامی‌که با خواست خودم بر سرنوشتم فرمان می‌رانم آنگاه آرزومندم که دارنده دانش نیک گردم. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند١۰

۱۰- بشود کارهایی که من در گزشته انجام داده‌ام و آنچه که در آینده از روی خرد و اندیشه نیک و منش پاک انجام می‌دهم از دیدگاه تو ارجمند بوده باشد.

ای مزدا اهورا، تابش خورشید و روشنایی سپیده‌دم بامداد برابر قانون اشا، همه نمایانگر فر و شکوه توست و برای نیایش شماست.

------------ 

قانون اشا = هنجارهستی و نظم کیهانی.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٠بند١۱

۱۱- ای مزدا اهورا تا وختی‌ که مرا در پرتو راه راستینی تاب و توان است ستایشگر تو خواهم بود.

بشود که آفریننده جهان در پرتو اندیشه نیک و منش پاک بهترین خواست و آرزوی درست‌کرداران را که پیشرفت و آبادانی جهان است را برآورده سازد.

------------ 

(برگرفته از برگردان موبد فیروز آذرگشسپ)

کاری از ایـرانـیـان زرتـشـتــی 

اینستاگرام


ãäÈÚ

مشخصاتاشوزرتشت اسپنتمان ایرانی(آریایی):


اشوزرتشت از خاندان و خانواده «اِسپَنتَمان» که فرنام و نام نیای نهم ایشان بوده‌است. 

نام پدرش «پُوروشَسپ» فرزند «پیترسَپ» و نام مادرش «دُوغدو» فرزند «فَراهیم‌رَوا» است. 

اشوزرتشت در دوران امپراتوری و فرمانروایی لهراسپ شاه در ایران‌زمین زاده شد و چشم به جهان گشود و پرورش یافت. 


در نوشته‌های زبان اوستایی واژه و نام زرتشت «زراسوشترا - زره ئوشتره» و در پهلوی «زردشت» آمده‌است.

زرتشت به معنی ستاره درخشان و روشنایی زرین است. 

زیرا که «زَرَت» به معنی درخشان و آسترا به معنی ستاره است. 

واژه زرتشت را برخی‌ها «پسر ستاره» یا «دارنده شتر زرین» هم معنی کرده‌اند.


واژه اَشو از واژه اَشه یا اشا گرفته شده‌است. 

واژه اشو کوتاه شده‌ی واژه اشون است و اشو یا اوشو به کسی گفته می‌شود که پایبندِ اشا باشد یعنی پیرو اشا (راه راستینی و هنجار هستی) باشد. براین پایه اَشه یا اشا برابر است با هنجارهستی و نظم کیهانی و راه راستینی. کسی که با این هنجار رفتار کند او را اشو می‌نامند که جمع آن اشوان خواهد بود. 

اشوزرتشت در سروده‌هایش در نسک(:کتاب) گات‌ها  خود را اشه و اشون خوانده است و به کسانی هم که گفتارهایش را فهمیدن و پذیرفتند و به‌کار بستند آنان را اشون نامیده است. 

اشویی به‌ معنی پاکی در اندیشه و گفتار و کردار نیک است و اشو دربرگیرنده فروزه‌های راست‌گویی و درست‌کرداری و نیکویی است. برای همین است که ما به زرتشت بزرگ ایرانی می‌گوییم: «اشو زرتشت» و این زیبنده‌ترین و ارزنده‌ترین و شایسته‌ترین فرنام برای ایشان است.


برخی‌ها اشوزرتشت را وابسته به شهر و زبان و تبار خود می‌دانند. باید بدانیم آنچه که برای ما ایرانیان مهم و با ارزش است این است که اشوزرتشت یک انسان والای ایرانی هستند و کجای ایران زاده و بزرگ شده هم مهم نیست. آنچه که مهم و با ارزش این است که ایشان ایرانی‌اند و آدمی نیرشت، نیکومنش و پیامش به نیکی برای مردمان جهان است.

آری اشوزرتشت تنها وابسته به یک تبار و زبان نیست بلکه اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای نیک و مَرتویی(:انسانی) او جهانیست.


اشوزرتشـت ایرانی وخشور و پدر مینویی(:معنوی) ایرانیان نیز به‌شمار می‌روند. 

اشوزرتشت اسپنتمان ایرانی خود را در نسک گات‌ها: پیام‌آور، آموزگار، راهنما، سوشیانت(:سودرسان و نجات‌دهنده) نام برده‌اند. 

اشوزرتشت ایرانی را بزرگان جهان نخستین انسان اندیشمند، بینشمند، فرهیخته و فیلسوف جهان دانسته‌اند که به‌راستی چنین است.

اشوزرتشت انسانی هوشمند و بینشوری بودند. او از نیک‌خویی و نیک‌منشی و نیک‌سرشتی بهره‌مند بودند. 

اشوزرتشت خردمند آدم باسوادی بودند و از دانش بالایی برخوردار بودند. 

اشوزرتشت اندیشه‌ای نیک و زیبا، گفتاری نیک و شیرین، کرداری نیک و درستی داشتند.

اشوزرتشت در برابر دشمنانش و آنانی‌که سخنانش را نپذیرفتند شمشیر و جنگ‌افزار بدست نگرفتند. او از جنگ و کشتار، از نابرابری و بیدادگری، از زور و ستم، از تازش و چپاول، از نادانی و ناروایی، از دروغ و نیرنگ، از کژی و نادرستی، از کاهلی و سستی، از تباهی و ویرانی، از ناآگاهی و خرافات و... دوری می‌کردند و رنج می‌بردند و بیزار بودند. 

اشوزرتشت هیچ انسانی را نکشت و فرمان آدمکشی و تازشگری و تاراج و... ندادند و یک واژه و سهان(:جمله) هم از کشتن هیچ جانداری سخن به میان نیاورده‌اند.

از آنجایی هم که معجزه دور از عقل و خرد است دور از علم و دانش است خوشبختانه اشوزرتشت ایرانی هیچ معجزه‌ای نداشته‌اند.

اشوزرتشت هیچ زور و بایستگی برای پذیرفتن آیین و دین و باورش بر کسی سربار و تحمیل نکردند.


پند و آموزه‌های اشوزرتشت برای مردمان جهان چنین است: 

برابری و دادگری در پهنه جهان میان مردمان،

آزاد زیستن و زیر بار زور و ستم نرفتن، 

به نیکی و به راستی و درستی بودن، 

عشق و مهرورزی و دوست داشتن، 

با سازش و آشتی زندگی کردن، 

در شادمانی و خوشی زیستن، 

به پیشرفت و پویایی رسیدن،

به‌سوی خوشبختی و بهروزی گام برداشتن،

پاسداشت و ارج گزاشتن به چهار آخشیج(آب آتش هوا خاک)، 

به سازندگی و آبادانی زاستار(:طبیعت) و زیست‌بوم و جهان پرداختن، و... 

همین‌گونه نگفتن دروغ، ریاکاری نکردن، نیرنگ و فریب ندادن- تازشگری و چپاول نکردن- دیکتاتوری و ستمگری نکردن- حق و راشن(:حقوق) مردمان را پایمال نکردن- دوری کردن از خرافات و فرومایگی و عقب ماندگی و... بوده‌است.

آموزها و پند و اندرزهای اشوزرتشت چنین است: 

راستی و درستی پیشه کردن، نیکی و خوبی نمودن، مهرورزی و مهربانی کردن، با دوستی و آشتی زندگی نمودن، دوری از جنگ و خونریزی و کشتار و ویرانی، داد و دادگری، آزادی داشتن و برابر بودن، کار کوشش و آباد کردن ، پویایی و پیشرفت نمودن، برخورداری از شادی و شادمانی، رسیدن به خوشبختی و خوشی، داشتن راشن‌های(:حق و حقوق) مرتوگان(:بشر)، دارای حق گزینش و حق انتخاب و... 


اشوزرتشت ایرانی به آسمان در رفت‌وآمد نبودند و با اهورامزدا هم در هیچ کجا به گفتگو نپرداخته‌اند و کسی یا چیزی از آسمان برای او پیغام و پیامی نیاورده است وانگه این زرتشت است که در آن روزگاران تیره و تار، مزدا اهورا (دانش بیکران هستی‌مند) که بنیاد آفرینش است و خدای خرد است را به نیکی و براستی می‌یابند و با چشم دل او را می‌نگرد. 

سروده‌ها و سخنانش هم در نسک گات‌ها دل آگاهی و الهامی است.

چکیده و بنمایه آموزه‌های اشوزرتشت به مَرتوها(:انسانها)، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. خردگرایی است. 


پروردگار اشوزرتشت نیرشت ایرانی: 

اهورامزدا، «خداوند جان و خردِ» است.

مزدا اهورا «دانش بیکران هستی‌مند» است.

آگاهی و دانایی بیکران هستی‌بخش است.

آفریدگار اشوزرتشت خردمند، «بنیاد آفرینش» است.

دین اشوزرتشت بر پایه خرد استوار است و با علم و دانش روز پیش می‌رود.


جدای از اندیشه گفتار و کردار نیک که با آن اشوزرتشت را در جهان می‌شناسند ایشان را با آتش هم می‌شناسند بدینگونه که هرگاه نامی و نگاره‌ای یا تندیسی از اشوزرتشت می‌بینید همراه با آتش و آتشدان است. آتش روشنایی است. آتش پاکی و زداینده است. آتش گرمی‌بخش است. آتش زندگی است.

یک نکته مهمی را هم که باید بدانید این است که اشوزرتشت سخنان پراکنده در جایی ندارد. همه‌ی سخنان اشوزرتشت در نسک(:کتاب) گات‌ها است. برای شناخت اشوزرتشت شما بایسته است که گات‌ها را بخوانید که همه‌ی هفده سروده ایشان را ما در همین‌جا گزاشته‌ایم.


«نور دانش برای نخستین‌بار با پیدایش زرتشت در تاریخ آغاز به درخشش کرد».

(فریدریش هگل- فیلسوف بزرگ آلمانی)


«زرتشت در گات‌ها به‌گونه ویژه و با اندیشه ژرف سخن می‌گوید».

(فریدریش گلدنر- زبان‌شناس و خاورشناس آلمانی)


«از لابه‌لای گات‌ها به‌خوبی روشن می‌شود که یک مرد تیزهوش و هوشمند، پرتلاش و نیک‌خواه، خیراندیش، مهربان و مهرورز، مهرجو و پاکدل و نیک‌کنش سخن می‌گوید که با خرد راست است و با دیگران نیز از روی راستی سخن می‌گوید». 

(هرتل - زبان‌شناس و اوستاشناس آلمانی)


می‌ستاییم پیام‌آور خرد، اشوزرتشت اسپنتمان ایرانی را.

یگانه آموزگار راستی و درستی، اشوزرتشت اسپنتمان ایرانی را.

نخستین اندیشمند و فیلسوف جهان، اشوزرتشت اسپنتمان ایرانی را.

بزرگ‌مرد آریایی اشوزرتشت ایرانی را که برای آزادی، برابری، دادگری، آبادانی و خوشبختی ارج گزاشت و کوشید.


نگارنده: ایـرانـیـان زرتـشـتـی


ãäÈÚ

مشخصات

 • منبع: http://iranianzorosatrians.blogsky.com/1397/02/30/post-23/اشوزرتشت-اسپنتمان
 • کلمات کلیدی: اشوزرتشت ,ایرانی , اشوزرتشت ,جهان ,زرتشت ,گات‌ها ,اشوزرتشت اسپنتمان ,اسپنتمان ایرانی ,بودند  اشوزرتشت ,اشوزرتشت ایرانی ,آشتی زندگی ,اشوزرتشت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


سخنان اشوزرتشت در نسک گات‌ها از بخش وهوخشترگاتا. سروده شانزدهم:

گات‌ها - هات۵١بند١

۱- خشترا نیروی مینویی و اهورایی- بخششی گرانبهاست که در پرتو راه راستینی به بهترین خواسته‌های درون روی می‌آورد.

ای مزدا از کردارهای نیک بهترین‌ها به‌دست می‌آید پس برای همیشه در انجام کارهای نیک خواهم کوشید. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۲

۲- این کردارهای نیک را نخست به تو ای دانش بیکرن هستی‌مند(مزدا اهورا) و به اشا و سپس به تو ای آرمیتی پیشکش می‌کنم.

مرا از نیروی مینویی خود بیاموزید و در پرتو اندیشه نیک و منش پاک ستایشگر خود را رستگاری بخشید. 

------------ 

آرمیتی(سپندارمز) = عشق. پاکدلی. یکرنگی. فروتنی. بردباری. آرامش.

اشا = راستی و درستی. پاکی. راه راستینی. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۳

۳- ای اهورا به‌درستی به سخنان کسانی‌که با کردار نیک و گفتار راست و منش پاک خواستار پیوستن به تو هستند گوش فرا دهید.

ای مزدا برای آنان تو نخستین آموزگار هستید.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۴

۴- مهر فزون از اندازه‌ی تو کجاست؟

کی و کجا بخشایش تو ستایشگران را دربر خواهد گرفت؟

راستی و درستی را کجا می‌توان به‌دست آورد؟

پاکدلی و عشق پاک را کجا می‌توان یافت؟

برترین منش پاک را در کجا می‌توان جستجو کرد؟

نیروی شهریاری تو ای مزدا از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۵

۵- همه‌ی این پرسش‌ها را می‌پرسم که ای مزدا چگونه می‌توان در پرتو راستی و درستی، آفرینش و مردمان جهان را پیشرفت داد؟

رهبر و راهنمای درست‌کرداری که با فروتنی خرد نیک اندوخته است و از روی دانش برای دادگری، داور راستی است بخشایشگری تواناست. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها- هات۵١بند۶

۶- کسی که خواست پروردگار جان و خرد(مزدا اهورا) را به‌جای آورد و به پیشرفت آفرینش کمک کند او را در پرتو شهریاری خویش پاداشی بهتر از به دهد، هرآینه کسی که خواست او را انجام ندهد و برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش ننماید سرانجام در پایان زندگی برایش بدتر از بد رسد. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۷

۷- ای کسی که این زمین و آب و گیاه را در پرتو خرد سپنت و پاک آفریدید و بر من جاودانگی و رسایی بخشیدید،

در پرتو اندیشه نیک و خرد به من توانایی و پایداری بخشید آن‌سان که آموخته‌اید ای دانا و دانش بیکران(مزدا).

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۸ 

۸- اینک ای مزدا از سوی تو سخن می‌دارم، هرآینه به مردم خواهم گفت که کوشش در بدی داشتن برای دروغگویان و بدکاران است.

خوشبختی برای کسی است که پای‌بند به راه راستینی است.

به‌راستی کسی خوشبخت خواهد بود که پیام پاک و سخنان پاک و سپنت را برای مردم آشکار سازند. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۹

۹- ای مزدا آن پاداشی که به هر دو گروه(نیکان و بدان) با آزمایش از راه آتش سرخ و فروزان می‌رسد،

در زندگانی مینویی نشان داده شده که رنج و اندوه برای هواخواهان دروغ است و سود و شادمانی هم از برای پیروان راستی است. 

------------ 

آتش سرخ و فروزان = آتش فروغ مینویی(:معنوی) دل است.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۱۰

۱۰- هرآینه کسی که کوشش به تباهی دارد و از بنیاد راستی دور است، خود زاده جهان دروغ است و چنین کسانی کوته‌ اندیش و کژ فهمند. 

ای مزدا من برای خود و کسان خویش اندیشه نیک و خرد را به‌یاری می‌خوانم تا با پاداش نیک به‌سویمان آید. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۱۱

۱۱- به‌راستی کیست آن‌کس که دوست زرتشت اسپنتمان است؟

ای مزدا او کسی است که در جستجوی راه راستینی است.

او کسی است که عشق و پاکدلی به او روی آرود.

چنین کسی با منش پاک و درست‌کرداری، خود را هواخواه و هموند انجمن مغان داند. 

------------ 

انجمن مغان- کسانی که آموزش‌های نیک اشوزرتشت را گسترش می‌داند.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند١۲

۱۲- آنان که از کاوی‌ها پیروی می‌کنند هیچ‌گاه مرا که زرتشت اسپنتمان هستم خشنود نمی‌سازند،

گرچه کسانی از این گروه کوشیده‌اند در زندگی با کار و کوشش و همین‌گونه روحیه نیرومند خود رستگاری و کامیابی به‌دست آورند.

------------ 

کاوی‌ها  = کاهنان و روحانیون گمراه کننده و بدکردار آن دوران.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند١۳ 

۱۳- به‌راستی دروغگویان و هواخواه دروغ اندیشه و وجدان پویندگان راه راستینی را پریشان می‌کنند.

هرآینه بر سر پل چینوت روانشان به‌ رایَن(:دلیل) کردار بد و گفتار زشت، آنان را آشکارا سرزنش خواهد کرد که از راه راستینی دور شده‌اند. 

------------ 

در آیین و دین زرتشتی پل چینوت گذرگاه مینویی(:معنوی) است.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند١۴

۱۴- کرپان‌ها هیچ نگرشی به آیین و قوانین ندارند و پشتیبانی نمی‌کنند.

آنها با آموزش‌های نادرست و کردارهای زشت خود به مردم و جهان تباهی می‌آورند.

سرانجام آنان در نتیجه آموزش‌های گمراه کننده خود به سرای دروغ خواهند پیوست. 

------------ 

کرپانها - فرمانروایان و پیشوایان دین دروغین و باورهای نادرست بودند که دشمنان اشوزرتشت هم بودند.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند١۵

۱۵- آن مزد و پاداشی که زرتشت از پیش برای مغان نوید داده‌است در گروثمان یا سرای سرود است،

آنجایی‌که از آغازین جایگاه دانش بزرگ هستی‌بخش داناست.

این پاداش را در پرتو اندیشه نیک و خرد با راستی و درستی به شما نوید می‌دهم. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند١۶

۱۶- کی‌گشتاسپ در پرتو نیروی مینویی و کردار نیک و به‌یاری انجمن برادری و سروده‌هایی برگرفته از اندیشه نیک و منش پاک به آن پاداش دست یافت و در پرتو راه راستینی از دانشی برخوردار شد که از آن هستی‌مند دانای پاک است.

دانشی که ما را به‌سوی خوشبختی و روشنایی رهنمون می‌کند. 

------------ 

کی‌گشتاسپ - پادشاه دودمان کیانی از ایران‌زمین.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند١۷

۱۷- فرشوشتر هووگو هستی خویش را که گرامی و گرانبها بود با خواست خود برای پیشرفت آیین بهی(مزدیسنا) به من بخشید.

بشود آنچه که او آرزو کرده هستی‌مند دانای توانا برآورده سازد تا به راه راستینی و هنجار هستی دسترسی پیدا نماید.

------------ 

فرشوشتر هووگو - یکی از شاگردان اشوزرتشت و هموند انجمن برادری مغان.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۱۸

۱۸- جاماسپ دانا از خانواده هوگو که خواستار روشنایی و شکوه بود، در پرتو راه راستینی و هنجار هستی- دانش را برای خویش برگزید.

ای اهورا مزدا آن نیروی مینویی را که از خرد و منش پاک به‌دست می‌آید به من ارزانی دارید تا به تو دلبستگی پیدا کنم.

------------ 

جاماسپ - وزیر گشتاسپ شاه و هموند انجمن برادری مغان.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۱۹

۱۹- آن مرد میدیوماه از دودمان اسپنتمان با آگاهی و دانش از دین مزدیسنا خود را به دین من درآورد.

او به‌سوی زندگی مینویی می‌کوشد و آیین مزدا را آموخته و با کردارش مردمان جهان را بهتر خواهد آموخت.

------------ 

میدیوماه - پسر عموی اشوزرتشت و هموند انجمن برادری مغان.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۲۰

۲۰- ای امشاسپندان بخشایش نیک را همه‌ی شما هم‌اندیش و هم‌گام به ما ارزانی دارید.

در پرتو آموزش آیین راستی و درستی با اندیشه نیک و منش پاک را به ما بیاموزید و در نهادمان بیافزاید.

ما شما را می‌ستاییم و خواستاریم که به شادمانی و بهروزی مزدا دست یابیم.

------------ 

امشاسپندان، شش فروزگان مزدا اهورا هستند:

١- وهومن.٢- اشاوهیشت.٣- خشتراوییریا.۴- سپنت آرمیتی.۵- هه‌اوروتات.۶- امرتات.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۲۱

۲۱- مَرتو(:انسان) بارومند به اهورامزدا پارساست.

او در پرتو دانش و گفتار و کردار و وجدانش راستی و درستی را افزایش می‌دهد.

مزدا اهورا در پرتو اندیشه نیک و منش پاک نیروی مینویی می‌بخشد پس برای برخورداری از این بخشش نیک آن را خواستارم.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵١بند۲۲

۲۲- کسی که در پرتو راه راستینی و هنجار هستی مزدا اهورا را بشناسد و ستایش نماید بهترین است.

کسانی‌که در گزشته چنین بوده و اکنون چنین هستند آنان را نیز می‌ستایم و به‌نام یاد کرده و با درود به‌سوی آنان خواهم رفت.

------------ 

(برگرفته از برگردان موبد فیروز آذرگشسپ)

کاری از ایـرانـیـان زرتـشـتــی 

اینستاگرام


ãäÈÚ

مشخصاتسخنان اشوزرتشت بزرگ ایرانی در نسک(:کتاب) گات‌ها از بخش وهیشتوایش‌گاتا. سروده هفدهم:

 

گات‌ها - هات۵٣بند١

۱- بهترین آرزو و خواست زرتشت اسپنتمان انجام شده‌است، بدینگونه که او از بهترین بخشایش برخوردار شده و در پرتو راه راستینی و هنجار هستی اهورامزدا یک زندگانی نیک برای همه وخت داده و چه‌بسا هم به آنانی که با او ناسازگارند.

آنها آموخته‌اند که در گفتار و کردار نیک از آیین بهی پیروی کنند.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۲

۲- اینک همه با اندیشه و گفتار و کردار نیک برای خشنودی مزدا بکوشید و کار نیک و نیایش را برای او برگزینید.

کی‌گشتاسپ، هواخواه زرتشت اسپنتمان و فرشوشتر و... نیز به راه راستینی اندیشیدند و دینی را برگزیدند که اهورا به سوشیانت آشکار کرده‌است.

------------ 

کی‌گشتاسپ - پادشاه ایران‌زمین از دودمان کیانیان.

فرشوشتر - شاگرد اشوزرتشت و هموند انجمن برادری مغان.

سوشیانت یا سوشیانس = سود رسانان. رهایی‌دهنده‌گان.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۳

۳-ای پوروچیست از دودمان هیچدسپ و ای جوان‌ترین دخت زرتشت، 

کسی که به اندیشه نیک و منش پاک و به راه راستینی باورمند است من برای تو برگزیدم، 

بشود مزدا هم به همسری تو بخشد. 

پس بروید با خرد خویش م و رایزنی کنید و با آگاهی و دانش کامل و پاک‌ترین عشق رفتار نمایید. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۴

۴- بی‌گمان کسی را که پدر و سرور تخشاگران و خودمانی‌ها گمارده شده‌است را به شوهری خود برخواهم گزید و دوست خواهم داشت.

بشود که زنی پاکدام در میان مردمان پارسا باشم و با شایستگی زندگی کنم و از شکوه یک زندگانی سراسر نیک‌منشی برخوردار گردم.

بشود که مزدا اهورا مرا در همه وخت از آموزش‌های آیین بهی برخوردار سازد.

------------ 

این بند پاسخ به بند٣ همین هات است که بانو پورچسیستا دختر اشوزرتشت به پدرش داده‌است.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۵

۵- این سخنان را به شما نوعروسان و تازه دامادان می‌گویم،

پند و اندرزم را دریابید و در اندیشه خود به‌یاد بسپارید و همیشه در نهاد خویش به‌کار ببندید.

هر کدام از شما در زندگانی با منش پاک و مهرورزی و راستی و درستی از دیگری پیشی جویید که بی‌گمان از زندگی سرشار از خوشی و خوشبختی  برخوردار خواهید شد.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۶ 

۶- ای مردان و ن از دروغ که وسوسه انگیز است پرهیز کنید و از گسترش آن جلوگیری نمایید.

پیوند خویش را با دروغ که رنج و اندوه‌آور است را یک‌باره بگسلید و بدانید آن شادی و خوشی که از راه نادرست و تیره‌روزی دیگران بدست آید جز آه و افسوس در پی نخواهد داشت.

دروغگویان و بدکارانی که در پی تباهی راست‌گویان و درست‌کرداران هستند به‌راستی زندگانی مینویی(:معنوی) و آرامش روان خود را از میان خواهند برد.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۷

۷- هنگامی‌که شما همسران به آیین آزادگی و برابری پای‌بند باشید

و کوشش به مهرورزی و عشق ریشه‌دار و ژرفی میان شما جفت جوان(عروس و داماد) باشد خواه در جهان گیتایی و خواه در جهان مینویی از بهترین پاداش بهره‌مند خواهید شد.

هرآینه اگر روان دروغگو و ناشایستگی‌ها بر شما دست یابد و از آیین آزادگی و برادری دست بردارید،

پیامد آن جز رنج و اندوه و افسوس چیز دیگری نخواهد بود.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۸ 

۸- به‌راستی فریب خورده‌ها بدکردارانی هستند که با ریشخند همه، خود را سرزنش خواهند کرد.

بشود که در پرتو راهنمای نیک و فرمانروایی دادگر، کشتار و خونریزی برکنده و برچیده شود و ن و مردان در دودمان خویش در شهر و روستاها از آرامش و آشتی برخوردار گردند.

باشد دورویی و فریب‌کاری که مَرتو(:انسان) را به تباهی می‌کشاند و زنجیر مرگباریست از جهان برانداخته شود.

بشود که دانا و دانش بزرگ با شتاب به‌سوی ما آید. 

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵٣بند۹

۹- بداندیشان و کژباوران از درست‌کاران و نیکواران بیزارند و این ارجمندان را خوار می‌شمارند و خوار شمارندگان راستی‌اند.

آنان آدم‌های هواوهوس‌اند که همیشه با نفس خویش در کشمکش و پیکارند.

کیست آن سرور پارسایی که با نیروی زندگی و آزادی کامل با آنان ستیز و نبرد کند؟

ای مزدا در پرتو نیروی مینویی تو می‌شود بهترین مزدا و پاداش و یاری را به کسانی‌که درست زندگی می‌کنند بخشید.

"""""""""""""""""""

گات‌ها - هات۵۴بند۱

۱۰- بشود که دوستی و برادری که بسیار آرزو شده به‌سویمان آیند و دل‌های مردان و بانوان زرتشتی را شاد و خرسند سازند و به آنها آرامش اندیشه و منشی پاک بخشد.

هر کس که به خواست آیین نیک و ندای وجدان رفتار کند مزد و پاداش گرانبها به‌دست خواهد آورد.

در پرتو راه راستینی و هنجار هستی من خواستار آن پرباری و باروری با آن افزونی و فراوانی که بسیار آرزو شده هستم که اهورامزدا بر ما برگزیده است.

------------ 

(برگرفته از برگردان موبد فیروز آذرگشسپ)

کاری از ایـرانـیـان زرتـشـتــی 

اینستاگرام


ãäÈÚ

مشخصاتدیــن:

واژه دین از زبان اوستایی دَئنا Daenâ آمده است که به‌ معنی دیدن و دانستن است. شناختن و فهمیدن است و همین‌گونه وجدان است. 

اشوزرتشت پیام و آموزش‌های خود را دَئنا وَنگوهی Daenâ Vanguhi نامید به‌ معنی دینِ نیک و خوب یا دین بهی و وجدان خوب، یا به‌گفته‌ای دیگر درک و برداشت و شناخت درست از زندگانی است. 

یک دیندار کسی است که با کمک خرد به دیدن و شناختن جهان پیرامون خود پرداخته و راه راستی و درستی را دریافته و گزینش کرده و به پیش می‌برد. 

دین زرتشتی که جهانی هم هست برای سیاست و فرمانروایی پدید نیامده و نیست.

 دین زرتشتی به‌دور از تازشگری و جنگ، کشتار و خونریزی، ویرانی و تباهی است.

دین زرتشتی به‌دور از تبعیض و نابرابری، بنده‌گی و بَرده‌گی، ترس و هراس و... است. 

دین زرتشتی احکام و دستور با بایدها و نبایدها برای مردمان ندارد. 

دین زرتشتی مرجع تقلید و مقلد ندارد. فتوا و جهاد هم در آن نیست. 

در دین زرتشتی سوگواری و عزاداری وجود ندارد و به دور از غم و اندوه است.

در دین زرتشتی حجاب وجود ندارد و نوع پوشش برای بانوان زرتشتی آزاد است. 

در دین زرتشتی بانوان چه لباسی بپوشند و چگونه بپوشند آزادند و بسته به سلیقه، زمان و مکانشان است. 

در دین زرتشتی اینکه مردم چه بنوشند و چه بخورند هم آزادند و آنچه که دانش پزشکی مجاز می‌داند و خردشان می‌گویند بدان عمل می‌کنند.

در دین زرتشتی خودآزاری وجود ندارد. زرتشتیان روزه‌داری و روزه‌گرفتن ندارد تنها در ماه ۴روز از خوردن گوشت پرهیز می‌کنند که نبر نام دارد. یعنی در این ۴روز ماه فقط گوشت نمی‌خورند و نام آن چهار روز:  ماه - گوش - رام - وهمن ، هستند.

 و در پایان اینکه دین زرتشتی دین خرد و خردگرایی است و با دانش روز همگام است.

پس می‌ستاییم آیین نیک نیاکان ایرانی‌مان را که پایه‌گزار، پدیدآورنده و پیام‌آورش اشوزرتشت بزرگ ایرانی است.


نگارنده: ایـرانـیـان زرتـشـتــی 

اینستاگرام

ãäÈÚ

مشخصات

 • منبع: http://iranianzorosatrians.blogsky.com/1397/02/30/post-25/
 • کلمات کلیدی: زرتشتی ,ندارد , دین ,وجود , دین زرتشتی ,وجود ندارد ,زرتشتی به‌دور
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.


معنی واژگان مهم و کلیدی در گات‌های اشوزرتشت :


مزدا  اهورا  =  دانش بیکران هستی‌مند. دانای بزرگ هستی‌بخش. پروردگار. آفریدگار. خداوند جان و خرد.


اَشو  =  پیرو راستی و درستی در اندیشه نیک گفتار نیک کردار نیک (نیک اندیش). درست‌کار و راست‌کردار.


اشوان  = جمع اشو. پیروان راستی. نیکوکاران.


اَشا - اَشه =  راه راستینی. راستی و درستی. پاکی.


قانون اشا = هنجار هستی، نظم کیهانی. 


اشه‌ وهیشته - اشا وهیشت(اردیبهشت) =  بهترین راستی و درستی. بهترین پاکی. بهترین اشویی.


خورداد - خرداد = فرهیختگی و رسایی. 


اَمرتات - اَمرداد =  بی‌مرگی و جاودانگی:


وُهومَن  - وهمن (بهمن)  = اندیشه نیک. منش پاک. خرد.


خشترَه - خشترَا (شهریور) = شهریاری بر خویشتن. نیروی مینویی. استواری بر اراده خویش. کردار نیک.


 آرمَیتی (سپندارمز - اسپندگان) = عشق. پاکدلی. یکرنگی. بردباری. فروتنی. آرامش.


مانتَره = سخن اندیشه برانگیز. گفتار اثربخش. گفتار اهورایی.


مانتران = سراینده سروده‌های پاک و نیک.


سوشیانت - سوشیانس = سود رسانان. رهایی‌ دهنده‌گان.


سپنت - سپنتا =  پاک. ورجاوند (:مقدس).


 سپنت‌ مینو  =  عقل و خرد پاک. روشن روان. نیک اندیش. اندیشه سازنده و آبادگر.


اَنگره مینو = اهریمن. کژاندیش. روان تیره. بد اندیش. باورهای نادرست. اندیشه ویرانگر.


 سپنت‌nمینو و انگره‌ مینو - دو نیروی ناهمگون نیک و بد یا دو نیروی زندگی و نازندگی هستند. مثبت و منفی. کشش و رانش. کنش و واکنش. سیاهی و سپیدی. تاریکی و روشنایی و....

 ایـرانـیـان زرتـشـتــی 


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل